Arbeidsrecht

Inleiding

Huisman Advocaten treedt op voor zowel werkgevers als werknemers in arbeidsrechtelijke kwesties. Arbeidsovereenkomsten beoordelen of opstellen, reorganisaties, overnames en ontslag, concurrentiebeding, medezeggenschapsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn zaken waar wij ons regelmatig mee bezighouden.

Onze advocaten in Zeeland te Goes houden zich ook veelvuldig bezig met re-organisaties en herstructureringen. Belangrijk daarbij is dat onze advocaten ook veel kennis hebben van het insolventierecht.

Gratis intake en kosten

Bent u ontslagen op staande voet? Heeft uw werkgever u een voorstel gedaan (via een vaststellingsovereenkomst) om het dienstverband te doen stoppen? Neem direct contact met ons kantoor te Goes op via 0113211640 voor een gratis kennismakingsgesprek. In de meeste gevallen worden de juridische kosten bij een vertrekregeling betaald door de werkgever.

WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zorgde voor een grondige herziening van het arbeidsrecht. Dit heeft voor werknemers en werkgevers grote gevolgen. Zo is per 1 juli 2015 vastgelegd wanneer en welke (transitie)vergoeding aan de werknemer betaald moet worden, wordt geregeld wanneer de werkgever naar het UWV moet en de (kanton)rechter aangewend dient te worden en wordt de ketenregeling versoberd. Ook is het minder gemakkelijk een proeftijd en concurrentiebeding af te spreken.

WAB

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. De WAB dient het in dienst nemen en houden van werknemers op basis van een vast dienstverband aantrekkelijker maken. Een divers scala aan maatregelen op het gebied van onder meer het ontslagrecht, de ketenregeling, oproepovereenkomsten en payrolling is in werking getreden.

Overige onderwerpen

Onze advocaten houden zich naast de klassieke arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals ontslag(procedures), concurrentiebedingen en loongeschillen ook met diverse andere onderwerpen binnen het arbeidsrecht bezig, zoals gelijke behandeling (discriminatie op de werkvloer), medezeggenschap (Wet op de ondernemingsraden), bedrijfsongevallen en de statutair bestuurder.

Bent u werkgever en hebt u vragen over het actuele arbeidsrecht: schroom niet contact met Huisman Advocaten te Goes in Zeeland op te nemen (0113-211640). Zo kan het handig zijn uw arbeidsovereenkomsten aan te passen, maar ook uw modellen aan te passen gelet op de WWZ en de laatste rechtspraak.

Zoekt u een arbeidsrecht advocaat Goes in Zeeland? Ons kantoor te Goes in Zeeland kent meerdere specialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Onze advocaten staan in arbeidszaken ook regelmatig in de rechtszaal, bijv. in Middelburg, Bergen op Zoom en Breda, maar ook in hoger beroep bij het hof te ‘s-Hertogenbosch. De advocaten van Huisman Advocaten volgen bovendien diverse (specialisatie)opleidingen, zodat zij nieuwe wetgeving direct kunnen toepassen.

Heeft u een vraag over het arbeidsrecht?

Kees van Overloop heeft in 2015 met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht gevolgd (cum laude) en hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (http://www.vaan-arbeidsrecht.nl/). De laatste jaren heeft Kees veelvuldig (in rechte) opgetreden in arbeidszaken, bijv. als er een ontslag op staande voet (opzegging wegens een dringende reden) aan de orde was of wanneer de werkgever (ten onrechte) een beroep deed op een concurrentiebeding. Hij is dan ook bekend met ‘beide kanten van de medaille’. Hij is bereikbaar via 0113211640

Marnix IJzelenberg heeft een vergaande affiniteit met arbeidsrecht en is aangesloten bij de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (https://www.vjaa.nl/). Hij is ook bereikbaar via 0113211640.

Advocaten
mr. K. van Overloop

Kees van Overloop houdt zich vooral bezig met (procedures in) het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij een intake op ons kantoor te Goes in Zeeland zijn de eerste 30 minuten gratis bij hem.

mr. M. IJzelenberg

Marnix is vanaf 1 oktober 2017 werkzaam bij Huisman Advocaten.  Hij heeft gestudeerd in Rotterdam en Marnix heeft zich tijdens de studie voornamelijke bezig gehouden met het arbeidsrecht.

mr. A.M. Tibbe

Amanda is vanaf 1 januari 2022 werkzaam bij Huisman Advocaten.  Zij heeft gestudeerd in Rotterdam en houdt zich bezig met de algemene praktijk.