Faillissementsrecht

Zoekt u een advocaat faillissementsrecht? Onze advocaten te Goes treden regelmatig op als curator in faillissementen. Zij worden dan benoemd door de rechtbank en dienen het faillissement te behandelen conform de faillissementswet. Kort gezegd dient de curator het actief te gelde te maken, de vorderingen van de crediteuren te administreren, maar ook dient hij onregelmatigheden te onderzoeken. Onze curatoren bekijken ook altijd of er mogelijkheden zijn voor een doorstart, waarbij ook rekening wordt gehouden met maatschappelijke belangen, zoals behoud van werkgelegenheid. De curator staat onder toezicht van de rechter-commissaris en dient voorts periodiek verslagen te deponeren. Deze zijn opvraagbaar via de link faillissementen of anders te vinden via www.rechtspraak.nl. Verslagen van natuurlijke personen worden niet gepubliceerd.

Ook staan wij schuldeisers bij die een faillissement (willen) aanvragen dan wel geconfonteerd worden met een (dreigend) faillissement. Een faillissementsaanvraag blijkt nogal eens een goed drukmiddel te kunnen zijn om een vordering te kunnen incasseren. Crediteuren kunnen ook een bepaald recht, althans positie, hebben, zoals een eigendomsvoorbehoud of een voorrecht op grond van de wet, zodat zij voorrang hebben. Ook dan staan wij schuldeisers bij.

Daarnaast staan wij geregeld bestuurders bij die willen weten of een bepaalde handeling in faillissement stand zal houden. Het kan dan gaan om herstructureringen. Met name verdachte handelingen kunnen na faillissement door de curator worden teruggedraaid middels een vernietiging, omdat er dan sprake kan zijn van een faillissementspauliana. Goede voorbereiding kan dan narigheid voorkomen.

Na faillissement treden wij ook op voor bestuurders die worden aangesproken door de curator of door de bank bijv. op grond van een borgstelling. Indien er sprake is van wanbeleid of omdat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd, zal de curator doorgaans de bestuurders kunnen aanspreken het tekort aan te vullen.

Kees van Overloop en René Zwamborn hebben jarenlange ervaring op het gebied van faillissementsrecht. In 2013 heeft Kees de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht met succes voltooid (cum laude). Ook mrs. IJzelenberg en Kok houden zich bezig met insolventierecht. Zij zijn bereikbaar op 0113 – 211 640.

Onze faillissementsmedewerkers zijn:

– J. (Jeannette) Voorbach- Janse de Jonge;
– M. (Melanie) van Duikeren;
– L. (Lenet) Sandee.

Advocaten
mr. K. van Overloop

Kees van Overloop houdt zich vooral bezig met (procedures in) het arbeidsrecht,

ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij een intake op ons kantoor te Goes in Zeeland zijn de eerste 30 minuten gratis bij hem.

mr. R. Zwamborn

Mr. René Zwamborn is sinds maart 2009 werkzaam bij Huisman Advocaten te Goes in Zeeland. Bij Huisman Advocaten richt René zich voornamelijk op het ondernemingsrecht…

mr. M.E. Kok

Mr. Moniek Kok is vanaf 1 december 2015 werkzaam bij Huisman Advocaten te Goes in Zeeland.

mr. M. IJzelenberg

Marnix is vanaf 1 oktober 2017 werkzaam bij Huisman Advocaten.  Hij heeft gestudeerd in Rotterdam en Marnix heeft zich tijdens de studie voornamelijke bezig gehouden met het arbeidsrecht.