Rechtsgebieden

Ons kantoor treedt op voor zowel werkgevers als werknemers in arbeidsrechtelijke kwesties. Arbeidsovereenkomsten beoordelen of opstellen, reorganisaties, overnames en ontslag, concurrentiebeding, medezeggenschapsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn zaken waar wij ons regelmatig mee bezighouden.

U wilt weten of u een contract hebt of wat uw verplichtingen voortvloeiende uit een contract nu precies zijn? Of u hebt een contract nodig? Komt de andere partij de verplichtingen niet na? Wij staan u graag bij en helpen u op het gebied van het contractenrecht.

Onze advocaten te Goes treden regelmatig op als curator in faillissementen. Zij worden dan benoemd door de rechtbank en dienen het faillissement te behandelen conform de faillissementswet. Kort gezegd dient de curator het actief te gelde te maken, de vorderingen van de crediteuren te administreren, maar ook dient hij onregelmatigheden te onderzoeken

In het economisch en maatschappelijk verkeer krijgt de maker van een tekening, de merkgerechtigde, de verkrijger van een domeinnaam en de patenthouder een vergaande bescherming. Wordt u aangesproken of bent u van mening dat een ander inbreuk maakt op uw rechten? Bij Huisman Advocaten bent u aan het goede adres

In Nederland vinden jaarlijks alleen al in het verkeer veel ongelukken plaats waarbij slachtoffers letsel oplopen. Goede juridische bijstand is van groot belang wanneer het gaat om de vaststelling van de aansprakelijkheid en de schade. Hebt u letstel opgelopen en vraagt zich af wat wij voor u kunnen betekenen?

Of het nu gaat om het overnemen van een onderneming of een geschil tussen ondernemingen en/of bestuurders, wij hebben er ervaring in. Ook fusies en overnames, bestuur en commissarissen, aandeelhouders(geschillen), herstructurering van ondernemingen is ons werkterrein.

Helaas komt het voor dat een huwelijk niet brengt wat men ervan verwacht. Indien gehuwden wensen te scheiden dient men naar de rechter stappen en is een advocaat nodig. Er zijn meer rechtshulpverleners maar de advocatuur is van oudsher de groep die familierecht beheerst en dagelijks daar al vele tientallen jaren mee gemoeid is.

Hebt u een woning gekocht en een gebrek geconstateerd? Wilt u de schade verhalen op de verkoper? Of wordt u wellicht aangesproken en wilt u weten wat uw rechten zijn? Onze advocaten hebben een schat aan ervaring met dit soort zaken.

Is uw rijbewijs ingevorderd en hebt u belang bij teruggaaf? Onze advocaten hebben veel ervaring als het gaat om het verzoeken tot teruggaaf van het rijbewijs.