Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Grote wijzigingen voor de oproepovereenkomst, payrolling en het ontslag.

Wet arbeidsmarkt in balansĀ 

Vanaf 1 januari 2020 worden diverse wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht via de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Dit heeft gevolgen voor:

  • de oproepovereenkomst;
  • payrolling;
  • de ketenregeling;
  • ontslagzaken;
  • de WW-premie; en;
  • de transitievergoeding.

Wijzigingen

De oproepovereenkomst wordt vanaf 1 januari a.s. moeilijker gemaakt. Payrolling is na 1 januari 2012 vrijwel onmogelijk. De ketenregeling wordt daarentegen uitgebreid. Deze wijzigingen kunnen voor werkgevers de nodige problemen geven, bijvoorbeeld als het gaat om de flexibele arbeidskrachten. De advocaten van Huisman Advocaten te Goes in Zeeland denken graag met u mee om te bekijken of er oplossingen zijn.

Ook wordt er een cumulatiegrond ingevoerd voor ontslagzaken via de kantonrechter (art. 7:669 lid 3 onder i BW). Dit kan betekenen dat het makkelijker wordt een werknemer te ontslaan die niet functioneert of wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

De transitievergoeding wordt bovendien (voor langere dienstverbanden) verlaagd. Maar de werkgever dient wel voor iedere dag vanaf 1 januari 2020 een transitievergoeding te betalen.

Vragen

Voor vragen: bel 0113211640.