Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het betalen van alimentatie.

Voor  werknemers in dienstverband  zullen de gevolgen veelal meevallen  in verband met de maatregelen van de overheid (uitbetaling van 90% van het loon van de werknemers  door de overheid aan de werkgevers). Een mogelijk verlies voor de werknemer kunnen de variabele vergoedingen zijn.  In die situatie kan besproken worden dat de tijdelijk te betalen alimentatie gebaseerd wordt op de vaste inkomsten en dat de variabele inkomsten later op basis van een bepaald percentage alsnog verdeeld gaan worden.

Voor met name de kleine ondernemer en zzp-er kunnen de gevolgen groot zijn. De inkomensdaling is duidelijk als er niet meer gewerkt mag worden.

De gevolgen van een inkomensdaling werken door in alimentatieberekeningen. Waar het om gaat is  wat is het “in redelijkheid te verwachten inkomen”? Op dit moment is dit voor vele ondernemers/zzp-er  onmogelijk om vast te stellen.

Een mogelijke oplossing is hier om de discussie over de hoogte van de draagkracht/partneralimentatie voorlopig uit te stellen en  afspraken te maken over wat er op basis van wel beschikbare liquiditeiten kan worden betaald.

Voor de alimentatiegerechtigde zou een verlaging van de partneralimentatie eventueel kunnen leiden tot een hogere aanspraak op toeslagen waarmee een deel van de inkomensverlaging opgevangen kan worden. Het is dan raadzaam dat de alimentatiegerechtigde onmiddellijk een wijziging via de website van de belastingdienst doorvoert ten aanzien van de hoogte van de inkomsten. Van belang is dan wel dat partijen schriftelijk vastleggen dat de alimentatie tijdelijk wordt verlaagd c.q. op nihil wordt gesteld. Als dat niet gebeurt maar er ligt een uitspraak van een rechter met een hogere alimentatieverplichting dan gaat de fiscus er van uit dat deze alimentatie nog steeds verschuldigd is en kan dat een probleem opleveren voor de toeslagen.

Als er dan op enig moment herstel is dan kan met terugwerkende kracht bekeken worden wat  een redelijke alimentatieverplichting is en of en zo ja hoe dit kan worden verrekend.

Om een en ander op deze wijze te realiseren is het van belang dat de ex-echtelieden met elkaar kunnen overleggen en vertrouwen in elkaar hebben.

Voor de kleine ondernemer – zzp-er, die tijdelijk geen of nauwelijks inkomsten heeft is het lastiger omdat er vaak geen of onvoldoende liquiditeiten zijn. Ga in overleg met de alimentatiegerechtigde en probeer in goede harmonie te komen tot afspraken over een tijdelijke opschorting / nihilstelling.

Als overleg niet mogelijk is met de ex-partner dan zal een procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt kunnen worden en verzocht moeten worden de bijdrage te wijzigen op grond van gewijzigde omstandigheden. Helaas neemt zo’n procedure veel tijd in beslag.

Voor verdere vragen kunt u bij ons terecht en wij kunnen uiteraard namens u en samen met u in overleg gaan om tot afspraken te komen met uw ex.