Nieuwe wettelijke basis om te reorganiseren: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Tweede Kamer heeft op 26 mei 2020 ingestemd met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de WHOA). De WHOA maakt het voor bedrijven in zwaar weer beter mogelijk om te saneren door met crediteuren een onderhands akkoord te sluiten buiten het faillissement.

In de media is hier de laatste tijd veel aandacht aan besteed. In een open brief riepen diverse vooraanstaande insolventiejuristen de politiek op tot snelle invoerging van de WHOA om de gevolgen van het coronavirus het hoofd te kunnen bieden.

Deze brief werd (zelfs) gepubliceerd in het Advocatenblad (https://www.advocatenblad.nl/2020/03/18/insolventiejuristen-roepen-op-tot-invoering-whoa/). Er verscheen in de media ook de nodige kritiek op een snelle invoering (https://www.groene.nl/artikel/schaamteloos-2020-04-08).

De wet is nu (toch) aangenomen. Hieronder zal ik kort uitleggen wat het doel van de WHOA is en wat de voorwaarden zijn:

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die vanwege te veel schulden failliet dreigen te gaan, terwijl zij wel beschikken over een levensvatbare onderneming. Voor die bedrijven wordt het mogelijk om een onderhands akkoord met schuldeisers over de herstructurering van schulden te laten goedkeuren door de rechtbank. De strekking van de wet is dat alle crediteuren van een bedrijf in zwaar weer in klassen worden ingedeeld en dat per klasse een voorstel wordt gedaan voor betaling van een deel van de vorderingen tegen kwijting. Wanneer voldoende crediteuren bereid zijn hieraan mee te werken, kan de rechtbank het akkoord homologeren.

De procedure is als volgt: indien het bedrijf voorziet dat het met het betalen van de opeisbare schulden niet zo voort kan gaan kan een akkoord worden aangeboden aan de crediteuren. In dat verband worden de crediteuren aldus ingedeeld in verschillende klassen. Een klasse bestaat uit crediteuren die tot dezelfde rang horen. Elke klasse krijgt dan een op de rechten van de betreffende crediteuren afgestemd voorstel. Idee is dat zij niet slechter af mogen zijn dan in een faillissement. De crediteuren mogen er over stemmen en een bepaalde klasse dient met minimaal twee-derde meerderheid in te stemmen.

Wanneer in ieder geval één klasse voor het akkoord heeft ingestemd, kan het bedrijf bij de rechtbank het akkoord laten homologeren. De rechtbank zal een en ander nog wel kunnen toetsten en tegenstemmers kunnen de rechtbank verzoeken het akkoord niet te homologeren.

De WHOA zal vermoedelijk veel gaan veranderen in insolventierechtelijk Nederland, met name als het gaat om grotere bedrijven in zwaar weer.

Mr. Kees van Overloop