Het recht en Corona

Het Corona-virus zorgt inmiddels helaas voor grote problemen. Dit heeft ook verstrekkende juridische gevolgen. Afspraken kunnen bijvoorbeeld niet of moeilijker nagekomen worden. Hieronder geven wij enkele handvatten:

  1. Werktijdverkorting

Er is een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid ingesteld. (het NOW).  Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die is komen te vervallen.

  1. Onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW

De rechter kan op verzoek de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden als het op grond van onvoorziene omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verwacht dat een overeenkomst ongewijzigd in stand blijft. Het gaat hier om omstandigheden waar partijen veronderstellenderwijs niet van uit zijn gegaan. De inhoud van de overeenkomst en de eventuele algemene voorwaarden zijn hierbij van groot belang.

  1. Redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 BW

Daarnaast biedt het algemene verbintenissenrecht nog het handvat dat een regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Wij wensen iedereen veel sterkte toe en de gezondheid van de mens staat natuurlijk voorop, maar de economische gevolgen zijn ook groot. Dit zijn slechts enkele juridische mogelijkheden, elke kwestie vraagt maatwerk, maar duidelijk is dat de wet partijen handvatten geeft, die het mogelijk maken, te reageren op de huidige Corona-crisis.

Wanneer u juridische hulp nodig hebt, kunt u met onze advocaten in Goes contact opnemen via 0113 – 211640 en/of infogoes@huismanadvocaten.nl

Wij verwijzen u ook naar de website van de Rechtspraak, waar u bijv. kunt lezen welke zaken er nog wel doorgaan:

https://www.rechtspraak.nl/paginas/coronavirus.aspx?pk_campaign=corona&pk_keyword=banner

Neem contact met ons op:

https://huismanadvocaten.nl/contact/