Het einde van het slapende dienstverband

Inleiding

Vanaf 1 juli 2015 werden werknemers op grote schaal ‘slapend’ in dienst gehouden. Het gaat om langdurig arbeidsongeschikte werknemers, die na 2 twee jaar ziekte geen recht op loon meer hebben. Maar bij ontslag is er dan wel recht op een transitievergoeding. Werkgevers gingen echter niet over tot ontslag, om te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden. De lagere rechtspraak heeft deze handelswijze goedgekeurd.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 echter geoordeeld dat werkgevers in beginsel mee moeten werken aan een ontslag (Hoge Raad 8 november 2019: ECLI:NL:HR:2019:1734). De Hoge Raad wijst er uitdrukkelijk op dat werkgevers (inmiddels) gecompenseerd kunnen worden via het UWV en dat het in strijd met goed werkgeverschap is, niet aan een dergelijk ontslag mee te werken.

Wat te doen?

Deze beslissing heeft grote gevolgen. Werkgevers doen er goed aan in 2019 nog regelingen te treffen met werknemers, die slapend in dienst zijn, want vanaf 1 januari 2020 wordt er minder gecompenseerd.

Werknemers doen er goed aan kenbaar te maken bij werkgevers dat zij de arbeidsovereenkomst wensen te beƫindigen. Alsdan kan er aanspraak zijn op een transitievergoeding.

Vragen?

De advocaten van Huisman Advocaten te Goes in Zeeland beantwoorden graag uw vragen over het slapende dienstverband. Bel ons op 0113211640.

De uitspraak is hier te vinden.