Griffierechten in 2022 gaan fors omhoog: het kan interessant zijn dit jaar nog een procedure op te starten.

Wat zijn griffierechten?

De advocaten van Huisman Advocaten in Goes behandelen voornamelijk civiele zaken, zoals arbeidszaken en geschillen tussen ondernemers. Wanneer er dan geprocedeerd wordt, dienen er griffierechten betaald te worden. Het griffierecht is een vergoeding die door de rechtbank (of een andere gerechtelijke instantie) wordt geheven voor het in behandeling nemen van een rechtszaak.

Van belang is om te weten dat een civiele rechtszaak dient te worden opgestart bij de kantonrechter of de rechtbank. De kantonrechter behandelt vorderingen lager dan € 25.000,–, arbeidszaken en huurkwesties. Overige zaken worden door de rechtbank behandeld.

Tarieven in 2021

Voor de griffierechten bij de rechtbank, zie: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-civiel.aspx en voor de kantonrechter, zie: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-kanton.aspx

Hogere tarieven in 2022

Voor 2022 zijn de nieuwe tarieven bekendgemaakt (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-508.html).

Voor beide instanties geldt dat de griffierechten in 2022 doorgaans hoger uitvallen.

Voorbeeld

Indien je als ondernemer bijvoorbeeld een vordering hebt van € 35.000,–, betaal je dit jaar € 2.076,– bij de rechtbank aan griffierechten en in 2022 een bedrag van € 2.837,–, een verschil dus van € 761,–. Voor vorderingen van hoger dan € 100.000,– is het voordeel al minimaal € 1.537,–.

Wetende dat de griffierechten in 2022 anders uitvallen, kan het zinvol zijn, dit jaar nog een procedure op te starten. Advies nodig: bel ons gerust!