Corona en alimentatie. Wat als ik de alimentatie niet meer kan betalen? Is wijziging mogelijk?

Wat als ik de alimentatie niet meer kan betalen? Is wijziging mogelijk?

Op dit moment heeft bijna iedereen te maken met nadelige financiële gevolgen vanwege het coronavirus. Mensen die ondanks de maatregelen van de overheid niet in staat zijn om de rekeningen nog te betalen of die überhaupt niet voor de compensatiemaatregelen van de overheid in aanmerking komen of mensen wiens contract van bepaalde tijd als gevolg van de crisis niet wordt verlengd. Hoe zit het dan met de verplichting om alimentatie te betalen?

Voor de hoogte van de alimentatie zijn twee aspecten van belang, namelijk de behoefte en de draagkracht. De behoefte van zowel de kinderen als van uzelf of uw ex-partner wordt vastgesteld op basis van de financiële situatie zoals deze was ten tijde van de samenleving. De vastgestelde behoefte blijft doorgaans hetzelfde, waarbij het bedrag wel jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor de draagkracht ligt dit anders. De draagkracht ziet op de financiële mogelijkheden die er voor de betaler zijn om ook daadwerkelijk in de vastgestelde behoefte bij te dragen. Hierbij dient steeds te worden gekeken naar wat er daadwerkelijk netto te besteden is. Met andere woorden: wat zit er in de portemonnee? Inkomensverlies of extra schulden kunnen van invloed zijn op de beschikbare draagkracht voor alimentatie.

Wanneer uw financiële situatie wijzigt dan is het mogelijk om ook de alimentatie te wijzigen, omdat deze dan niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Wanneer er sprake is van een tijdelijke inkomensachteruitgang, dan is het mogelijk om uw ex-partner aan te schrijven met het verzoek om tijdelijk andere afspraken over de alimentatie te maken. Wanneer uw inkomen of uw schuldenpositie voor langere tijd wijzigt, dan kan dit eventueel ook in overleg met uw ex-partner worden overeengekomen of is het mogelijk om een procedure bij de rechtbank op te starten met als doel om een lagere alimentatie te verkrijgen. Deze procedures worden veelvuldig gevoerd, want bij bijna niemand blijft de financiële situatie gedurende de gehele onderhoudsperiode hetzelfde. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de geboorte van een kind uit een nieuwe relatie. Dit kind kost immers ook geld. Ook de wijziging van de zorgregeling kan aanleiding zijn om tot een wijziging van de alimentatie te komen.

Hebt u vragen over bovenstaand onderwerp of ervaart u al problemen met het betalen van de alimentatie, neem dan vrijblijvend contact op met Huisman Advocaten. Één van onze advocaten kan u op basis van uw persoonlijke situatie dan adviseren over de mogelijkheden. Mocht u een wijzing willen van de alimentatie, wacht dan niet te lang aangezien het slechts mogelijk is om toekomstige alimentatieverplichtingen te wijzigen.

Wanneer u juridische hulp nodig hebt, kunt u met onze advocaten in Goes contact opnemen via 0113 – 211640 en/of infogoes@huismanadvocaten.nl