mr. K. van Overloop
Kees van Overloop
mr. Kees van Overloop, advocaat bij Huisman Advocaten te Goes in Zeeland

Advocaat

Kees van Overloop houdt zich vooral bezig met (procedures in) het arbeidsrechtondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij een intake op ons kantoor te Goes in Zeeland zijn de eerste 30 minuten gratis bij hem. Zo kunt u samen met Kees kijken of er een ‘klik’ is.

Contact

Telefoon: 0113 – 211640
Mail: overloop@huismanadvocaten.nl.

Curator

Kees is zeer breed opgeleid, maar heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd. Bij Kees staat een praktische oplossing voorop, maar als het nodig is dan wordt er met volle inzet geprocedeerd. Kees heeft veel kennis van het faillissementsrecht, hij is curator, maar hij staat ook bestuurders van (failliete) vennootschappen bij, bijv. als het gaat om de positie tegenover de bank.

In de periode 2019 t/m 2023 is Kees als redacteur verbonden geweest aan het Tijdschrift voor Curatoren.

Branches

Kees heeft bovendien een vergaande affiniteit met diverse branches, zo staat hij diverse klanten bij in de agrarische sector, de logistieke sector en de horeca. Kees is privaatrechtelijk afgestudeerd en hij schreef een rechtsvergelijkende scriptie op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. Na het afronden van zijn rechtenstudie heeft hij eerst bij een grote schadeverzekeraar gewerkt. Daarna heeft Kees ruime ervaring opgedaan als letselschaderegelaar.

Wanneer Kees niet aan het werk is, staat hij graag op de padelbaan of speelt hij piano.

Grotius specialisatieopleidingen

In 2013 heeft Kees de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht met succes voltooid (cum laude) en in december 2015 heeft Kees met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht gevolgd (cum laude). In 2023 heeft Kees de Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen hebben de speciale aandacht van Kees:

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Wet Werk en Zekerheid (WWZ), (vernietiging) ontslag op staande voet, ontbinding arbeidsovereenkomst, proeftijdbeding, concurrentiebeding, beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding, billijke vergoeding, arbeidsongeschiktheid, medezeggenschapsrecht, opdrachtovereenkomst, cao, bedrijfsongevallen, flexwet, algemene voorwaarden, bemiddelingsovereenkomst, klachtplicht, non-conformiteit, beroepsaansprakelijkheid, reorganisatie, doorstart, retentierecht, pandrecht, subrogatie, regres, hypotheekrecht, zekerheidsrechten algemeen, bestuurdersaansprakelijkheid, (onrechtmatig) beslag, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, verjaring, handelsnamen en merkenrecht.

Kees heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht
 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht
Deze registratie verplicht Kees elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
Opleiding
 • HBO-MER (Hogeschool Zeeland te Vlissingen)
 • Nederlands recht (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • University of Sheffield (Engeland)
 • INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude)
 • Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (cum laude)
 • INSOLAD/EUR Specialisatie-Opleiding: Financiële Economie voor Insolventieadvocaten
 • Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid (eindcijfer: 7,9)
Beëdigd: 2007
Lidmaatschappen
 • OCG (Vereniging Ondernemers Contact Goes)
 • Qlup
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • (Bestuurslid) Vereniging Insolventierecht Zeeland (VIZ)
 • Tennis- en Padelvereniging De Goese Maan
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Zeeland (VAAZ)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Hieronder treft u nog een aantal links naar uitspraken van zaken waarin Kees heeft opgetreden

Rechtsgebieden

Ons kantoor treedt op voor zowel werkgevers als werknemers in arbeidsrechtelijke kwesties. Arbeidsovereenkomsten beoordelen of opstellen, reorganisaties, overnames en ontslag, concurrentiebeding, medezeggenschapsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn zaken waar wij ons regelmatig mee bezighouden.

U wilt weten of u een contract hebt of wat uw verplichtingen voortvloeiende uit een contract nu precies zijn? Of u hebt een contract nodig? Komt de andere partij de verplichtingen niet na? Wij staan u graag bij en helpen u op het gebied van het contractenrecht.

Onze advocaten te Goes treden regelmatig op als curator in faillissementen. Zij worden dan benoemd door de rechtbank en dienen het faillissement te behandelen conform de faillissementswet. Kort gezegd dient de curator het actief te gelde te maken, de vorderingen van de crediteuren te administreren, maar ook dient hij onregelmatigheden te onderzoeken

In het economisch en maatschappelijk verkeer krijgt de maker van een tekening, de merkgerechtigde, de verkrijger van een domeinnaam en de patenthouder een vergaande bescherming. Wordt u aangesproken of bent u van mening dat een ander inbreuk maakt op uw rechten? Bij Huisman Advocaten bent u aan het goede adres

In Nederland vinden jaarlijks alleen al in het verkeer veel ongelukken plaats waarbij slachtoffers letsel oplopen. Goede juridische bijstand is van groot belang wanneer het gaat om de vaststelling van de aansprakelijkheid en de schade. Hebt u letstel opgelopen en vraagt zich af wat wij voor u kunnen betekenen?

Of het nu gaat om het overnemen van een onderneming of een geschil tussen ondernemingen en/of bestuurders, wij hebben er ervaring in. Ook fusies en overnames, bestuur en commissarissen, aandeelhouders(geschillen), herstructurering van ondernemingen is ons werkterrein.