Kantoor

Voorgeschiedenis

Tot 1 januari 2008 maakte ons advocatenkantoor samen met kantoren in Breda en Dordrecht deel uit van de maatschap Quarles & Jurgens Advocaten. De oorsprong van Quarles & Jurgens dateert al van voor 1815 en was daarmee één van de oudste advocatenkantoren van Nederland. De goede naam en kwaliteit van dienstverlening blijft voortbestaan in haar advocaten te Goes te Zeeland. En daar zijn wij trots op!

Geschillenregeling

Ons advocatenkantoor in Goes te Zeeland is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. www.sgc.nl

Klachtenregeling

Huisman Advocaten hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat de cliënt niet tevreden is. U kunt dan het volgende doen:

Indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de factuur, dan verzoeken wij u uw klacht eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Voor klachten over de kwaliteit kunt u zich echter ook wenden tot mr. R. Zwamborn. Ons kantoor behandelt klachten volgens een procedure, die staat beschreven in een klachtenregeling. U vindt de klachtenregeling hier.

Wij zullen in overleg met de cliënt zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden.

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van MHuisman Advocaten Goes B.V. handelende onder de naam Huisman Advocaten van toepassing.

Onderaan de site kunt u de algemene voorwaarden inzien.

 

 

Kosten

Uitgangspunt

De advocaten van Huisman Advocaten te Goes hanteren concurrerende tarieven. Doorgaans wordt er gewerkt met een vast uurtarief. Gelet op de aard en en het belang van de zaak, kan het uurtarief worden bepaald. Wij proberen zo goed mogelijk voor u in te schatten wat de kosten zullen zijn. In sommige gevallen is het mogelijk een vast bedrag af te spreken. Neem contact op met ons advocatenkantoor in Goes te Zeeland om een en ander te bespreken.

Gratis intake

Bij mr. Kees van Overloop, mr. René Zwamborn, mr. Moniek Kok, mr. Marnix IJzelenberg en mr. Amanda Tibbe zijn de eerste 30 minuten van een kennismakingsgesprek gratis. Zo kunt u aan onze advocaten uw rechtsprobleem voorleggen om te bezien of ons kantoor u van dienst kan zijn, zonder dat er gelijk kosten gemaakt worden. Wilt u hier gebruik van maken? Bel dan met 0113-211640

Subsidie via de overheid

Onze advocaten bekijken ook altijd of het mogelijk is of de cliënt aanspraak kan maken op subsidie. Het gaat hierbij om zogenaamde gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage (van minimaal € 53,–) als het gaat om de advocaatkosten. Via de webiste van de Raad voor Rechtbijstand kunt u er achter komen of u recht hebt op deze subsidie: http://www.rechtsbijstand.nl/.

Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze

Indien u een beroep kunt doen op een rechtsbijstandsverzekering en er sprake is van een (gerechtelijke) procedure, dan hebt u het recht een advocaat te kiezen. Meestal wijzen verzekeraars u door naar een advocaat waarmee door de verzekeraar wordt samengewerkt, maar het staat u vrij ook voor ons te kiezen. Ook dan kunt een beroep doen op de verzekering. Het Europese Hof van Justitie heeft dit op 7 april 2016 (nog eens) beslist.