Echtscheidingsconvenant opstellen

Wat is een echtscheidingsconvenant?

U wilt een echtscheidingsconvenant opstellen? Het is een belangrijk document dat tijdens een echtscheidingsprocedure wordt opgesteld waarin alle afspraken tussen de echtgenoten worden vastgelegd.

Een echtscheidingsconvenant bevat onder andere afspraken over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden, alimentatie, ouderschapsplan, en eventuele pensioenafspraken. Dit document is bindend en geldt als een officiële overeenkomst tussen de echtgenoten.

Hoe wij een echtscheidingsconvenant opstellen

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is een complex proces, het is daarom belangrijk om dit door een ervaren advocaat te laten doen. Bij Huisman Advocaten hebben wij jarenlange ervaring in het opstellen van echtscheidingsconvenanten en kunnen wij u helpen om tot goede afspraken te komen.

Wanneer alle afspraken zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter. Pas nadat de rechter het echtscheidingsconvenant heeft goedgekeurd, is de echtscheiding definitief en bindend.

Als u zich in een echtscheidingssituatie bevindt en hulp nodig heeft bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant, neem dan contact op met Huisman Advocaten. Onze ervaren advocaten staan klaar om u te helpen en adviseren u graag over uw rechten en plichten. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan bijdragen aan een soepele en snelle afwikkeling van de echtscheiding en kan ook helpen om mogelijke conflicten in de toekomst te voorkomen. Bovendien is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht voor ouders met minderjarige kinderen en moet dit in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen.

Over Huisman Advocaten

Ons kantoor te Goes in Zeeland kent meerdere echtscheidingsadvocaten op het gebied van personen- en familierecht. Onze advocaten staan vaak in de rechtszaal, bijv. in Middelburg en Breda, maar ook in hoger beroep bij het hof te ‘s-Hertogenbosch. Onze advocaten volgen bovendien diverse (specialisatie)opleidingen, zodat zij nieuwe wetgeving direct kunnen toepassen.

Mr. Wilma de Wit is voorts aangesloten bij de Verenging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS, https://www.verenigingfas.nl/ ). Zij is ook jarenlang lid geweest van de contactcommissie Familierecht, welke commissie o.a. als taak heeft te overleggen namens de familierechtadvocaten met de rechtbank Zeeland-West-Brabant en het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.  Bel haar via 0113 – 211 640.

Mr. Moniek Kok is eveneens aangesloten bij de Vereniging Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (aspirant-lid).

Zij treden beiden ook op als mediator in familierechtelijke kwesties, zie hier voor meer informatie over mediation bij Huisman Advocaten.

familierecht advocaten en scheidingsmediators, echtscheidingsconvenant opstellen

Advocaten
mr. W.E. de Wit-de Witte

Mr. Wilma de Wit-de Witte is privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zij is advocaat sinds 1987.

mr. M.E. Kok

Mr. Moniek Kok is een gedreven en betrokken familierechtadvocaat. Zij heeft haar rechtenstudie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond en is advocaat sinds 2013.

mr. R. Zwamborn

Mr. René Zwamborn is sinds maart 2009 werkzaam bij Huisman Advocaten te Goes in Zeeland. Bij Huisman Advocaten richt René zich voornamelijk op het ondernemingsrecht…